Η “ΣΥΝΗΧΗΣΗ” στην “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ”!

ΤΗΝ Παρασκευή 8/5 η ΣΥΝΗΧΗΣΗ ξεκίνησε πάλι τη λειτουργία και τη δράση της, μετά τη δίμηνη διακοπή λόγω έκτακτων μέτρων. Βρεθήκαμε στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Πειραιά προσφέροντας ρούχα και τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που  πρόσφεραν τα είδη, που νοιάστηκαν τον συνάνθρωπο.

Η ΣΥΝΗΧΗΣΗ ξεκίνησε τη λειτουργία της με βάση τα νέα δεδομένα προστασίας και σας καλέι να ενημερωθείτε για τα προγράμματα της