ΣΥΝΗΧΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τα προγράμματα που λειτουργούν:

GROUP THERAPY (ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΝΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

“ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ”