ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ  ΜΑΘΗΣΗΣ…

 • Η μάθηση βασίζεται  στη  σχέση  και  μάλιστα  στη  σχέση  μέσα  σε  καλό  συγκινησιακό  κλίμα
 • Η μάθηση για  να  διευρύνει  και  να  εμψυχώνει  τον  άνθρωπο  φέρνοντας  χαρά  και  δύναμη, χρειάζεται  ν’ απευθύνεται  σ’ ολόκληρη  τη  λειτουργία  του  ανθρώπου, δηλαδή, τόσο  στο  νοητικό – ψηφιακό  του, όσο  και  στο  αναλογικό  του  κομμάτι ( συναισθήματα, εμπειρίες, βιώματα, μουσική, ζωγραφική, κίνηση ), στη  μη  λεκτική  επικοινωνία.
 • Να αξιοποιήσουμε, να καλλιεργήσουμε  το  συγκινησιακό  μας  κομμάτι, τη  συναισθηματική  σκέψη  και  νοημοσύνη.
 • Να είμαστε «ανοιχτοί»  στο  να  μαθαίνουμε.
 • Οι τεχνικές έχουν  λιγότερη  σημασία από  την  ανθρώπινη  ανάγκη  για  αίσθημα  αποδοχής  και   «ανήκειν», απαραίτητα  στοιχεία  για  όλες  τις  σχέσεις  που  έχουν  σαν  στόχο  τη  μάθηση  και  την  εξέλιξη.
 • Να αναδύσουμε, να καλωσορίσουμε, να  αντέξουμε, να  αξιοποιήσουμε  το  «καινούριο»  και  το  «διαφορετικό».  Να  δώσουμε  έμφαση  στη  συμβολή  και στην  αξιοποίηση  όλων  των  μελών.
 • Να αξιοποιήσουμε όλα  τα  μέλη ( άτομο, δυάδα, τετράδα, ολομέλεια, άτομο )
 • Να αξιοποιήσουμε τις  προσωπικές  εμπειρίες  και  τα  βιώματά  μας  και  των  παιδιών, έτσι  ώστε…
 • Να μην είμαστε  απλοί  «καταναλωτές»  της  γνώσης, αλλά  να  γίνουμε  συμπαραγωγοί, συγκατασκευαστές  της  γνώσης ( συνδεόμενοι  με  τον  εαυτό  μας, αλλά  και  με  τους  άλλους ). «Τα  σημαντικά  πράγματα  τα  ξέρουμε, αλλά  δεν  ξέρουμε  ότι  τα  ξέρουμε»  ( Virginia Satir )
 • Να εστιαστούμε στο  θετικό, να  θρέψουμε  τις  αυτοηγετικές  ικανότητες  (του  εαυτού  μας, του  παιδιού  μας, των  μαθητών  μας, της  ομάδας ), στηριζόμενοι  στο  θετικό, σ΄αυτό  που  μπορούμε  και  ξέρουμε.
 • Solution focused therapie.  Μετακινήσου  από  το πρόβλημα  στη  λύση  του  προβλήματος. Εκεί  να εστιαστείς. Βρες για  κάθε  πρόβλημαμία  συγκεκριμένη, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη  λύση.
 • Να φύγουμε από  τη  γραμμική  θεώρηση  των  πραγμάτων  και  να  δώσουμε  έμφαση  στην  αλληλεπίδραση, στη  συναλλαγή, στο  πλέγμα  των  σχέσεων
 • Το έργο συγκροτεί την  ομάδα
 • Το σημαντικό είναι  πώς  συμπεριφερόμαστε, όχι  το  τι  λέμε.