Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Εξοικείωση Με Το Συστημικό Σκέπτεσθαι
 • Ευαισθητοποίηση Στη Θεραπευτική Διδασκαλία
 • Ευαισθητοποίηση Στη Διδακτική Θεραπεία
 • Επίλυση Συγκρούσεων
 • Διαχείριση Θυμού
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Οργάνωση Μελέτης – Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Συμβουλευτική Γονέων Νηπίων/Ειδική Αγωγή
 • Παραμυθοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία –
 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Δημιουργική Απασχόληση
 • Κατασκευές
 • Σχολή Γονέων

Θεραπευτικά Προγράμματα

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία
 • Θεραπεία Ζεύγους
 • Θεραπεία Οικογένειας
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Ομαδικό Σεμινάριο Εμψύχωσης – Εκπαίδευσης Κοριτσιών 12 – 15 Ετών
 • Ομαδικό Σεμινάριο Εμψύχωσης – Εκπαίδευσης Εφήβων ( Γυμνάσιου )
 • Ομαδικό Σεμινάριο Εμψύχωσης – Εκπαίδευσης Εφήβων ( Λυκείου )
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία – Εκπαίδευση Μητέρων
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ζευγαριών
 • Ομαδικό Σεμινάριο Αυτογνωσίας – Σχέσεων Για Νεαρούς Ενήλικες
 • Διαχείριση Διαζυγίου