ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021

Για τους υποψήφιους του 2021!

άνοιξε τον δικό σου δρόμο

με μηχανογραφικό που σε αντιπροσωπεύει!!

Επικοινώνησε με την ομάδα μας!
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
στη ΣΥΝΗΧΗΣΗ
Λευκωσίας 22 Πειραιάς
synixisi@gmail.com
https://aspasiath.wixsite.com/mycareer
6974450055